Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

12/07/2016 - 21:17

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (mở rộng)

TTH - Sáng mai (13/7), Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (mở rộng) chính thức khai mạc.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020; Kết luận về đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư, giai đoạn 2016 – 2020...

Đây là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh tăng cường các giải pháp, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới. 

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP