Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/12/2021 - 10:58

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII: Xem xét thông qua 26 nghị quyết

TTH.VN - Sáng 10/12, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp để phát triển KT- XH năm 2022 của tỉnh.

Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương. 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu  phát biểu khai mạc kỳ họp 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân

Phát biểu khai mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT- XH giai đoạn 2021 - 2025 trong bối cảnh KT- XH cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn, thách thức; dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn dân, sự quan tâm của Trung ương, các địa phương trong cả nước, chúng ta đã hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 4,36%; thu ngân sách nhà nước vượt 68,3%; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng được giữ vững; công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Năm 2022 dự báo tình hình KT - XH của tỉnh sẽ còn phải đối mặt với khó khăn thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài. Để thực hiện mục tiêu khôi phục phát triển KT - XH trong điều kiện bình thường mới và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Thừa Thiên Huế, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

“Khối lượng công việc của kỳ họp này rất lớn với nhiều nội dung rất quan trọng, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp", Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

9/13 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trình bày báo cáo kết quả thực hiện KT - XH năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Trình bày báo cáo về kết quả thực hiện KT - XH năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra 13 chỉ tiêu, dự ước đến cuối năm 2021 có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra; có 4 chỉ tiêu không đạt, gồm: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), thu nhập bình quân đầu người, vốn đầu tư toàn xã hội, số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 ước đạt 4,36%, không đạt kế hoạch đề ra, quy mô GRDP giá hiện hành ước đạt 58.690 tỷ đồng. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng ước đạt 1,6%, đặc biệt doanh thu du lịch giảm sâu (giảm 55% so với năm 2020; giảm 80% so với năm 2019); khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 7,74%, trong đó: Công nghiệp ước đạt 8,42%, Xây dựng ước đạt 5,58%. Một số sản phẩm chủ lực duy trì mức sản xuất khá, vượt kế hoạch như bia, sợi, may mặc, điện,.... đồng thời một số năng lực mới đi vào hoạt động.

Khu vực nông nghiệp tăng 3,62%, trong đó chăn nuôi tăng 13,7%, do áp dụng mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại; ứng dụng công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ; đồng thời thời tiết thuận lợi nên đạt năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp; sản lượng khai thác đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản tăng 4% từng bước tạo ra sản phẩm theo hướng hàng hoá, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,64% nhờ thuế xuất nhập khẩu tăng do một số mặt hàng xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cơ cấu các khu vực kinh tế: Dịch vụ - Công nghiệp và xây dựng - Nông nghiệp - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng 46,5% - 33,1% - 11,6% - 8,8%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,35 triệu đồng, tương đương 2.200 USD (không đạt so với KH 2.300 USD). Năng suất lao động xã hội ước đạt 98 triệu đồng/người, tăng 10,7%. Tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ước đạt 42-43%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.109 tỷ đồng, vượt 66,7% dự toán, tăng 11% so với thực hiện cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 11.217 tỷ đồng, vượt 5% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 25.545 tỷ đồng, tăng 4,5% so cùng kỳ, bằng 95% KH năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 1.022 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ, vượt 11% KH năm…

Xem xét thông qua 26 nghị quyết

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung thảo luận và thông qua 26 Nghị quyết; trong đó, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét các báo cáo về tình hình KT- XH; kết quả thực hiện chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các cơ quan tư pháp năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

HĐND tỉnh nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 2; Thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp và sẽ quyết định thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Quyết định phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 và một số Nghị quyết quan trọng khác …

HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT- XH, quốc phòng- an ninh năm 2021, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP