21/07/2015 - 10:14

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI

TTH.VN - Sáng nay (21/7), Thường trực HĐND tỉnh long trọng khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI. Tham dự có các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị ĐBQH, HĐND tỉnh cùng đông đảo khách mời.  

Phát huy trí tuệ, đề ra giai pháp tích cực

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đánh giá: Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 trong điều kiện đất nước tiếp tục đà phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng có mức phục hồi rõ rệt, tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức thấp... Ở trong tỉnh, kinh tế - xã hội cũng có chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu phấn đấu đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,39%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.350 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhiều năm trước, một số dự án đầu tư mới được triển khai; sản xuất nông, lâm thủy sản có bước phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của Nhân dân được cải thiện. Hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn đang đối mặt với những khó khăn, thách thức. Kinh tế phát triển nhưng chưa tạo ra bước đột phá, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy có tăng nhưng chưa đạt so với mục tiêu đề ra là 9,0%. Khách du lịch đến Huế giảm; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chất lượng còn thấp. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đang chịu sự canh tranh gay gắt trên thị trường. Năng lực sản xuất mới tăng thêm đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh chưa nhiều. Giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng một số dự án còn chậm. Năng lực thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế…

Tình hình đó đòi hỏi HĐND tỉnh cần phải phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội, từ đó đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo quyết tâm chính trị cao nhất trong toàn Đảng và toàn dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra cho năm 2015”- Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 của tỉnh.
Nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.
Xem xét, quyết định các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng khác do UBND tỉnh trình về: Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh.
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10 có nhiều nội dung quan trọng, có tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp những ý kiến có chất lượng, giúp HĐND tỉnh quyết định đúng đắn, chính xác các vấn đề quan trọng của địa phương, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.
Kinh tế xã hội tăng trưởng khá
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trình bày báo cáo tình hình thực hiện KT- XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
 
Trong phiên khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, dưới sự chỉ đạo điều hành đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, nền kinh tế - xã hội tỉnh có bước tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) 6 tháng đầu năm 2015 ước tăng 8,39%, cao hơn mức tăng 7,9% của cùng kỳ năm 2014; trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản và công nghiệp có mức tăng cao hơn so với mức tăng cùng kỳ, riêng khu vực dịch vụ chỉ tăng 8,9%, thấp hơn mức 10,8% cùng kỳ; an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững…,
Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đạt 2.350 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.550 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hơn 300 triệu USD; tạo việc làm mới 8.890 người… Sản xuất công nghiệp có sự đóng góp lớn của một số năng lực mới tăng thêm như nhà máy xi măng Đồng Lâm công suất 1,4 triệu tấn/năm, nhà máy bia Phú Bài mở rộng, nâng công suất lên 360 triệu lít, nhà máy thủy điện Tả Trạch công suất 21 MW, các nhà máy sản xuất sợi, may mặc,... đi vào hoạt động chính thức từ cuối năm 2014 và đầu năm 2015, đã góp phần làm chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng cao (11%), gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước (5,73%) và tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước (cả nước 5 tháng đầu năm tăng 9,2%). Ngành xây dựng đã vượt qua được tăng trưởng âm của cùng kỳ nhiều năm trước và đạt mức tăng 2,69%.
 
Sản xuất nông lâm, thủy sản duy trì ổn định. Các công trình thủy lợi, thủy điện, hồ chứa được vận hành điều tiết phù hợp, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Hạn hán không nghiêm trọng như nhiều địa phương trong cả nước. Dịch bệnh được kiểm soát tốt. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản thu được những kết quả tích cực. Có 103 chủ tàu đăng ký tham gia đóng mới, nâng cấp tàu cá (trong đó, đóng mới 48 chiếc và 55 chủ tàu xin nâng cấp, cải hoán). Đến nay, cả tỉnh đã có 2/20 tàu của cả nước thực hiện chính sách này đã được hạ thủy, trong tháng 7/2015 sẽ tiếp tục hạ thủy thêm 2 chiếc.
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh đạt 1.292 lượt tiêu chí, tăng thêm 06 lượt tiêu chí so với tháng 12/2014. Đã có 9 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 6 xã đã được công nhận...
 
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn chưa đạt so với mục tiêu đề ra là 9,0%, trong đó, khu vực dịch vụ có mức tăng 8,9%, thấp hơn so với kế hoạch (10,5%) và so với 6 tháng đầu năm 2014 (10,77%), thể hiện trên các lĩnh vực như: Doanh thu các cơ sở lưu trú tăng rất thấp 0,29%/kế hoạch 10-13%; tổng lượt khách ước đạt 925,7 nghìn lượt/kế hoạch là 2.200 nghìn lượt, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, khách quốc tế giảm 3,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 7% và doanh thu vận tải bốc xếp tăng 9,2% nhưng lại thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ các năm trước; doanh thu viễn thông giảm 50%;…Sản xuất công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; sản xuất nông nghiệp tuy có phát triển nhưng vẫn còn nhiều bấp bênh; Hoạt động xuất nhập khẩu tuy tăng nhanh nhưng lại phụ thuộc vào khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...
 

Đông đảo các đại biểu tham dự khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI

 
Trong những tháng còn lại của năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HNĐND tỉnh và UBND tỉnh.
 
Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất; trong những tháng cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư và xây dựng, tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế và hạ tầng kỹ thuật; phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi và xây dựng chính sách thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung các biện pháp chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách; tiếp tục thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng- an ninh...
 

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP