Giáo dục Tuyển sinh

24/12/2011 - 06:51

Khai mạc Trường mùa đông Inha-Hue về Vật lý lý thuyết lần thứ nhất

TTH - Lễ khai mạc Trường mùa đông Inha-Hue về Vật lý lý thuyết lần thứ nhất đã được tổ chức tại Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế vào ngày 23/12.

Được tổ chức từ ngày 23 đến 29/12 với sự tham dự của 4 giảng viên là các giáo sư đến từ Hàn Quốc và 68 học viên là sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ, Trường mùa đông Inha-Hue về Vật lý lý thuyết lần này sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Các hiện tượng tới hạn và các hệ phức hợp, Từ trở trong các lớp chuyển tiếp từ tính, Quang lượng tử trong không gian pha... 

Trường mùa đông Inha-Hue về Vật lý lý thuyết sẽ được tổ chức hai năm một lần vào các năm lẻ bắt đầu từ năm 2011 tại Trường đại học Sư phạm - Huế, xen kẽ với một hội thảo quốc tế Hue-Inha Workshop on Theoretical Physics tại Đại học Inha, Hàn Quốc vào các năm chẵn.

Ngọc Hà
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP