24/10/2015 - 11:34

Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững

TTH.VN - Sáng nay (24/10), Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành phiên họp tiếp tục chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

>>Đồng chí Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy

>>Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển

 
Đại hội tiếp tục phiên họp vào sáng 24/10

Trong buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các đảng bộ trực thuộc vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh….


Bà Đoàn Thị Thanh Huyền – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến tham gia Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Về các văn kiện được thông qua tại Đại hội, nhiều đại biểu đánh giá đây là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và Nhân dân toàn tỉnh; là sự vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương vào điều kiện cụ thể của Thừa Thiên Huế.  

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường về báo cáo chính trị về tình hình kinh tế- xã hội.


Ông Lê Văn Chính – Bí thư Thị ủy Hương Thủy phát biểu tham luận tại Đại hội

Các ý kiến cho rằng, quy mô nền kinh tế vẫn còn nhỏ; tốc độ tăng trưởng còn thấp, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế chưa cao. Thu ngân sách nhà nước còn thấp, chưa tương xứng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Ngành du lịch - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Quy mô sản xuất công nghiệp nhỏ; thiếu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Nông nghiệp phát triển thiếu bền vững; chưa phát huy thế mạnh của kinh tế biển, đầm phá. Các vùng sản xuất chuyên canh, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trang trại... chưa được triển khai trên diện rộng.

Môi trường kinh doanh và đầu tư chưa hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn. Thiếu đột phá trong thu hút đầu tư. Hoạt động kinh tế đối ngoại chưa mạnh; việc thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn yếu, hiệu quả chưa cao. Hoạt động liên kết vùng chưa hiệu quả. Số lượng các doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ, vốn ít; năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế còn yếu.

Đồng thời cho rằng, để phát triển KT- XH nhanh, bền vững, nhiệm kỳ tới cần khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức.

Trong đó, tập trung tối đa mọi nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm dịch vụ lớn của vùng trên cơ sở phát triển nhanh và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh các dịch vụ có lợi thế, như: kinh tế tri thức, du lịch, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, công nghệ thông tin. Đầu tư phát triển KT - XH giữa các vùng gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững…

Bên cạnh đó, có chính sách phát triển kinh tế gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng và phát triển trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của khu vực và cả nước; Xây dựng, phát triển trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao…

Đáng chú ý tại phiên thảo luận sáng nay là tham luận về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ. Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, cần tập trung chỉ đạo thực hiện 9 nhóm giải pháp chủ yếu.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để đưa vào kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong CCHC để nhân rộng.

Hoàn thành việc thí điểm để tiến tới nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện. Tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện đề án nhân rộng mô hình một cửa hiện đại tại UBND cấp huyện. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh hướng dẫn thống nhất quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã ở từng lĩnh vực mà cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ.

Cải cách TTHC trong tất cả các lĩnh vực, hướng đến cải thiện và mở rộng môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, loại bỏ những TTHC gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển KT-XH.


Đại hội nhất trí nhân sự Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.Bỏ phiếu bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng

Trước đó, vào chiều 22/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 đồng chí.

Chiều nay, 24/10, Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tham gia các văn kiện tại Đại hội; thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV ra mắt nhận nhiệm vụ; thông qua Nghị quyết đại hội và diễn ra phiên bế mạc.

Thái Bình – Võ Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP