15/10/2014 - 13:58

Khai thác, phát triển bền vững tài nguyên biển

TTH - Nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên biển là chủ đề trọng tâm tại lớp tập huấn về Luật biển Việt Nam cho cán bộ và nhân dân xã Quảng An, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức vào ngày 14/10.

Cán bộ và nhân dân xã Quảng An đã nghe phổ biến, quán triệt về vai trò, tầm quan trọng của biển-đảo, đầm phá Việt Nam nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển...

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP