Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

15/09/2018 - 21:55

Khai trương bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hương Xuân

TTH.VN - Ngày 15/9, phường Hương Xuân, Hương Trà tổ chức lễ khai trương bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đây là địa phương đầu tiên trong số 16 xã, phường của thị xã Hương Trà đưa vào hoạt động chính thức mô hình này theo đúng lộ trình của UBND tỉnh.

Cắt băng khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hương Xuân

Để đảm bảo bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đi vào hoạt động chính thức một cách thông suốt, hiệu quả, phường đã triển khai thử nghiệm hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường từ ngày 24/7/2018.

Theo đó, các công chức đã thực hiện trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung đúng theo qui trình của tỉnh, từ việc tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả. Bước đầu thực hiện thử nghiệm đã phát hiện một số lỗi trong việc lắp đặt, cấu hình trang thiết bị, một số vướng mắt trong quy trình thực hiện liên thông thủ tục trên lĩnh vực đất đai và đã kịp thời báo cáo, kiến nghị với Ban giám sát dịch vụ công, Trung tâm Hành chính công thị xã, Trung tâm CNTT – Sở TT&TT tỉnh nên cơ bản đã khắc phục được và hoạt động thông suốt.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có nhiệm vụ hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản, số hóa hồ sơ để làm cơ sở dữ liệu và thực hiện quy trình giải quyết công việc trên phần mềm xử lý dịch vụ công… Mục tiêu hướng đến là rà soát, đưa vào 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tin, ảnh:  Liên Minh

                                                  

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP