Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

27/12/2018 - 14:48

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại hai phường An Tây và Phú Thuận

TTH.VN - Tính đến ngày 27/12, TP. Huế đã hoàn tất việc khai trương, đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường ở 27/27 phường trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao năm 2018 là 18 đơn vị.

Sáng 27/12, UBND TP. Huế tổ chức khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (BPTN & TKQHĐ) cấp phường tại hai phường An Tây và Phú Thuận.

Cắt băng khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường An Tây

Được trang bị các thiết bị hiện đại và áp dụng phần mềm điện tử, BPTN & TKQHĐ tại 2 phường An Tây và Phú Thuận được kết nối liên thông với UBND TP. Huế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Số cán bộ, công chức làm việc ở đây đều có trình độ, được tập huấn chuyên môn đáp ứng với nhu cầu thực tế. Các thủ tục hành chính đều được UBND các phường trên địa bàn TP. Huế niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, bảo đảm giải quyết công việc thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân.

Người dân phường An Tây đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trong ngày đầu khai trương

Thời gian tới, trên cơ sở quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành, BPTN & TKQHĐ cấp phường ở TP. Huế sẽ sớm hướng dẫn, hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản, thực hiện số hóa hồ sơ để làm cơ sở dữ liệu, đồng thời rà soát, đưa vào 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% thủ tục liên thông đúng hạn đối với các thủ tục hành chính có thực hiện quy trình liên thông.

Việc đưa vào khai trương, hoạt động BPTN & TKQHĐ ở 27/27 phường trên địa bàn TP. Huế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, qua đó nâng cao năng lực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo môi trường lành mạnh và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển theo hướng nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP