26/05/2015 - 09:42

Khẩn trương ban hành văn bản về đào tạo nhân lực y tế

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về nhân lực y tế.
 

Theo thông báo kết luận, thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động xây dựng các mẫu chuẩn năng lực nghề nghiệp như chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng, hộ sinh, bác sĩ đa khoa làm cơ sở để thực hiện thỏa thuận khung công nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân lực y tế hiện còn bất cập chưa thực sự phù hợp với tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết của Trung ương.

Để giải quyết dứt điểm những tồn tại trên, Phó Thủ tướng yêu cầu 2 Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo trong tháng 5/2015 khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đặc thù đào tạo nhân lực y tế: tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển sinh, mở ngành đào tạo, thời gian đào tạo đối với hệ thống trung cấp, văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học, quy định đào tạo liên thông...; trường hợp chưa thống nhất, báo cáo Phó Thủ tướng.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP