Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

09/12/2021 - 13:47

Khẩn trương rà soát số lượng người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn

TTH.VN - Đó là một trong những chỉ đạo đáng chú ý của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 9/12 về việc tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Nhân viên CDC  lấy mẫu test nhanh cho cán bộ công nhân viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh  

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương rà soát số lượng người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; giải trình lý do, trách nhiệm của địa phương, của công dân đối với sự chậm trễ trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày 10/12/2201.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng trên địa bàn trong thời gian qua đồng thời khẩn trương tổ chức kiện toàn, bổ sung lực lượng nhằm nâng cao năng lực cho Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng hợp, báo cáo số liệu gửi về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày 10/12/2021.

Rà soát, quan tâm hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện cần thiết cũng như chế độ chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức tập huấn các quy trình, hướng dẫn cho các lực lượng tham gia Tổ Y tế lưu động và Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng để triển khai kế hoạch điều trị, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người nhiễm COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP