12/10/2015 - 14:34

Khẩn trương trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng

TTH.VN - Kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang làm thủy điện ở Thừa Thiên Huế quá thấp.

Sáng 12/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục địch sử dụng khác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã chủ trì tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.


Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNN, tổng hợp kết quả rà soát tình hình ở các địa phương, diện tích rừng phải thay thế từ việc xây dựng các công trình thủy điện là gần 18.000 ha, đến nay trồng rừng thay thế đạt trên 51%, các dự án chuyển sang mục đích kinh doanh là 20.000 ha, trồng thay thế được 22%, các dự án chuyển sang mục đích xây dựng công cộng trên 30.000 ha, trồng thay thế đạt 8,2%. Tổng số tiền do chủ dự án nộp về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đến nay đạt 262 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được 68,5 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân chính của việc trồng rừng thay thế đạt thấp, đặc biệt là ở các công trình công cộng là các địa phương chưa chủ động bố trí vốn NSNN để thực hiện. Nhiều chủ dự án không chủ động trong xây dựng phương án trồng rừng thay thế cũng như thực hiện nộp tiền.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính cho biết, tổng diện tích phải trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh là 1.305 ha, trong đó tổng diện tích rừng chuyển sang làm thủy điện là 965 ha, diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác là 341 ha. Kết quả trồng rừng thay thế từ năm 2006 đến 2014 là 446 ha, trong đó các dự án thủy điện chỉ đạt 106/965 ha, các dự án khác đạt 341/341 ha. Ước thực hiện trong năm 2015, toàn tỉnh trồng 124 ha, đạt 12,3% tổng diện tích cần trồng rừng thay thế.

Kết quả trồng rừng thay thế diện tích chuyển sang mục đích sử dụng trên địa bàn tỉnh thấp là do quỹ đất để các công ty thủy điện trồng lại rừng khó khăn và các chủ đầu tư dự án thủy điện chưa thật sự nghiêm túc trong việc chấp hành quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đơn cử: Thủy điện Bình Điền chỉ mới trồng 134 ha, còn hơn 320 ha chưa trồng; thủy điện Hương Điền chỉ mới trồng 36 ha, còn 328 ha chưa trồng; Thủy điện A Lưới có 144 ha phải trồng thay thế nhưng vẫn chưa trồng được diện tích nào cả.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận những giải pháp quan trọng nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chậm trễ và nhiều nơi còn coi nhẹ công việc quan trọng của chủ trương bảo vệ và phát triển rừng.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP