Kinh tế Kinh tế

29/07/2016 - 08:45

Khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn

TTH.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn để trình Quốc hội vào tháng 10/2016.

Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng cuối năm 2016.

Cũng tại thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, làm tốt hơn công tác xây dựng thể chế, mô hình phát triển, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ quan tâm đến quản lý đầu tư công mà phải thực hiện tốt hơn chức năng quản lý về đầu tư toàn xã hội, trong đó có đầu tư trong nước, quản lý nhà nước về ODA, viện trợ phát triển, FDI, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài,…

Sớm có giải pháp để thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã; khẩn trương kiện toàn lại bộ máy quản lý hợp tác xã theo nguyên tắc không tăng thêm biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại biên chế hiện có để tăng cường năng lực quản lý khắc phục tình trạng trì trệ, yếu kém của kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lạm phát để đối phó với mọi tình huống trong 6 tháng cuối năm; phối hợp với Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, điều tiết tốt khai thác dầu thô theo giá cả thị trường. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chỉ số phát triển doanh nghiệp của các địa phương và có các chỉ tiêu đo lường cụ thể.

Khẩn trương hoàn thiện khung khổ 02 chương trình mục tiêu quốc gia và 21 chương trình mục tiêu với chất lượng cao nhất, tạo cơ sở thực hiện cho các năm sau. Đôn đốc các bộ là chủ chương trình hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 2 chương trình mục tiêu quốc gia và 21 chương trình mục tiêu để có căn cứ pháp lý phân bổ, giao vốn và triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 2016.

Thực hiện đồng bộ giải pháp tái cơ cấu và chính sách tiền tệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng với các bộ, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu và chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu về kinh tế, xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 19; phấn đấu năm 2016 đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng mức trung bình của ASEAN-4.

Đồng thời tăng cường huy động nguồn lực, khuyến khích khu vực ngoài nhà nước, kể cả FDI tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đặc biệt là PPP. Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, thu phí đối với các dự án BOT, tăng cường công khai, minh bạch trong lựa chọn dự án, nhà đầu tư và công tác thu phí, thanh quyết toán.

Bên cạnh đó quyết liệt thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, tăng tỷ trọng chế biến sâu đối với nông sản.

Thúc đẩy tiêu dùng, tổ chức tốt thị trường trong nước, phát triển mạng lưới tiêu thụ, phân phối sản phẩm và thương mại biên giới. Đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch; xây dựng và thực hiện Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP