Giáo dục Tin tức giáo dục

27/11/2019 - 14:26

Khẳng định thương hiệu

TTH - Trong những năm qua, Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế đã tích cực, chủ động tiến hành công tác kiểm định giáo dục một cách nghiêm túc nhằm cải tiến những khuyết điểm và phát huy thế mạnh, đồng thời, đó cũng là cách để khẳng định thương hiệu giáo dục.

Giờ học của sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện khảo sát phục vụ đánh giá ngoài tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế trong năm 2017.

Các đợt đánh giá nội bộ đã diễn ra sớm hơn ít nhất 6 tháng so với đợt đánh giá ngoài, nhờ đó, những tiêu chí chưa ổn được chỉ ra và khắc phục. Trong đợt khảo sát, đoàn chuyên gia sẽ thực hiện nhiều công việc, như: nghiên cứu hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng trong trường; thảo luận, phỏng vấn nhóm lãnh đạo, nhóm giảng viên, quản lý chuyên môn, các nhóm sinh viên, cựu sinh viên... Đoàn đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 61 tiêu chí kiểm định; thực hiện các phiên trao đổi, phỏng vấn, lấy ý kiến đối với lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, nhà sử dụng lao động, cựu người học, người học các bậc học và hình thức đào tạo… Sau quá trình thẩm định, vào năm 2018, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo PGS. TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế: “Trường đã tích cực, chủ động tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục một cách nghiêm túc. Quy trình đánh giá đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự đánh giá chặt chẽ, khách quan và chuyên nghiệp của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài”.

Bên cạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Trường ĐH Sư phạm còn tiếp tục kiểm định chương trình đào tạo. Theo đó, nhà trường thực hiện công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo được thực hiện cho 12 chương trình đào tạo trình độ đại học từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 nhằm chuẩn hóa chương trình, thúc đẩy hội nhập, nâng cao uy tín của nhà trường trong hoạt động đào tạo. Sau khi tiến hành tự đánh giá 12 chương trình đào tạo, nhà trường đã phối hợp với các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội tiến hành kiểm định chất lượng của 3 chương trình đào tạo, gồm: sư phạm ngữ văn, sư phạm hóa học và sư phạm địa lý.

PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm khẳng định, trường tuân thủ mọi quy trình và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ quá trình đánh giá nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, khuyến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, nhà trường đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và triển khai nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm mục tiêu giữ vững chất lượng đào tạo, hướng đến chuẩn quốc tế. Các kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã khẳng định thêm một lần nữa uy tín và chất lượng đào tạo của trường đối với xã hội.

Không bằng lòng với những gì đạt được, phía nhà trường chú trọng công tác hậu kiểm định để cải tiến chất lượng nhiều hơn. Theo đó, kiểm định như tấm gương để tự soi mình mà phấn đấu, phát huy hơn mặt làm được, khắc phục những hạn chế theo khuyến nghị của các chuyên gia. Tuy vậy, vẫn còn có một số tiêu chí khó, không thể một sớm một chiều có thể khắc phục được.

Theo PGS. TS. Lê Anh Phương, trong thời gian sắp đến, trường tiếp tục thực hiện đánh giá ngoài không những với bộ tiêu chuẩn quốc gia mà còn tham gia bộ tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và tham gia các bộ tiêu chuẩn quốc tế khác nhằm khẳng định vị thế, cũng như xây dựng các kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường trong tương lai.

Bài, ảnh: Phước Ly

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP