01/10/2014 - 06:03

Khẳng định vị thế bằng nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế

TTH - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác được Trường cao đẳng Công Nghiệp (CĐCN) Huế xem là chương trình hoạt động trọng tâm trong lộ trình xây dựng trường trở thành đại học công nghiệp.

Rà soát, điều chỉnh các quy định về nghiên cứu khoa học (NCKH) để áp dụng vào thực tế của trường; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với NCKH và công nghệ; đặc biệt chú trọng kết hợp với doanh nghiệp để nghiên cứu và triển khai nghiên cứu áp dụng thành quả NCKH, hướng đến đề xuất các giải pháp mới trong các lĩnh vực công nghệ ở các doanh nghiệp đối tác là việc mà trường luôn quan tâm trong hoạt động.

5 năm qua, Hội đồng khoa học Trường CĐCN nghiệm thu hàng chục đề tài cấp trường; triển khai 5 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp tỉnh và nhiều đề tài nghiên cứu thực tiễn khác. Điều đáng nói, công tác NCKH không tập trung vào nhóm nhỏ mà lan tỏa toàn trường. Hàng năm, lưu lượng giảng viên tham gia NCKH khá cao, riêng năm 2014 có khoảng 30% cán bộ giáo viên. Đầu năm 2014, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Đăng Khoa, nhóm SV khoa Công nghệ Thông tin nghiên cứu ứng dụng thành công, đưa vào sử dụng phần mềm tra cứu thông tin Festival Huế 2014 phục vụ du khách tham dự Festival Huế 2014. Nhà trường cũng xuất bản 3 số tập san Khoa học và Công nghệ.
Về lĩnh vực hợp tác quốc tế, trường duy trì và mở rộng các mối quan hệ để tìm cơ hội bổ sung nguồn thiết bị thực tập; nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, tiếp cận công nghệ và phương pháp giảng dạy tiên tiến; xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các nước Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ, tranh thủ được sự đầu tư trang thiết bị của các tổ chức, công ty nước ngoài, như Công ty Yamaha (Nhật Bản) mở Trung tâm Đào tạo nghề Yamaha (2011), Microsoft (Mỹ), mở Trung tâm đào tạo Mirosoft IT Academy (2012), Tổng cục Dạy nghề Thái Lan mở Trung tâm đào tạo nghề Việt Nam - Thái Lan ( 2014) và với KOICA (Hàn Quốc), AVI (Úc) hỗ trợ tình nguyện viên, xây dựng các dự án trang bị các thiết bị máy móc cho các phòng thí nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo.
Những năm qua, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học có chủ đề về “Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp” với sự nhiệt tình tham gia của hàng chục doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trường thực sự chủ động trong mối quan hệ hợp tác, phối hợp với doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.Trên cơ sở đó, có những định hướng cho việc điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy - học và tạo điều kiện SV thực tập; tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ông Cung Trọng Cường cho biết, trường sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị giảng dạy và thực hành theo hướng chuẩn hóa trang thiết bị cho các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm của một cơ sở giáo dục đại học về kỹ thuật, công nghệ, đẩy mạnh việc biên soạn và ban hành giáo trình các môn chuyên ngành, đảm bảo đầy đủ tài liệu học tập và nghiên cứu cho SV. Trường cũng xây dựng và thực hiện kế hoạch chuẩn hóa trình độ đội ngũ theo chuẩn của cơ sở giáo dục đại học; chú trọng tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo và các kỹ năng hội nhập quốc tế (ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc quốc tế)... Đó cũng là kế hoạch của Trường trong lộ trình xây dựng và phát triển Trường CĐCN Huế thành trường Đại học Công nghiệp Huế trong tương lai.

Hương Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP