24/12/2015 - 18:59

Khánh thành công trình đầu tư, cải tạo lưới điện sau tiếp nhận tại xã Thủy Tân

TTH - Sáng 24/12, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành công trình đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận tại xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy).

Tháng 7/2015, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn xã Thủy Tân với số lượng 1.199 khách hàng, đây là địa phương cuối cùng của thị xã Hương Thủy bàn giao lưới điện cho công ty quản lý.

Đến thời điểm này, ngành điện đã bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn tại 143 xã, phường, thị trấn, chiếm 94% số xã có điện. Trong đó, 2 xã Phong An và Phong Sơn (Phong Điền) đã bàn giao cho công ty quản lý và đang triển khai thay công tơ, cải tạo và sửa chữa lưới điện sau tiếp nhận với 157.135/157.207 hộ dân nông thôn toàn tỉnh có điện, chiếm tỷ lệ 99,95%.             

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP