11/12/2012 - 11:42

Khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế

TTH - Ngày 10/12, Đoàn Đại biểu Tỉnh đoàn lên đường tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14/12, tại thủ đô Hà Nội. Trước khi lên đường dự Đại hội anh Nguyễn Chí Quang, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:

Tỉnh thừa Thiên Huế có 14 đại biểu, đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Đây là những đại biểu được bầu ra từ Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, diễn ra vào tháng tám vừa qua. Hầu hết các đại biểu còn rất trẻ, gồm nhiều thành phần và hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau: cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên; tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 50% trong tổng số đại biểu tham dự đại hội. Các đại biểu có trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ khá cao, có ước mơ và hoài bão lớn, thể hiện được ý chí, khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, đang phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục đa nghành, đa lĩnh vực, chất lượng cao…

Những vấn đề đoàn đại biểu Thừa Thiên Huế gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc là gì, thưa anh?

Đại hội lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ… của những người cộng sản trẻ tuổi. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, Đoàn sẽ tham gia góp ý, thảo luận ở 10 trung tâm thảo luận. Đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ khẳng định trước đại hội về truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học và tinh thần luôn xung kích, đi đầu trên tất cả các mặt trận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo; triển khai phong trào tình nguyện; đảm nhận các công trình phần việc thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở; chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Qua đó, đổi mới hình thức sinh hoạt chi Đoàn tại địa bàn dân cư, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; thực hiện hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên, có chính sách cho thanh niên tham gia tốt các phong trào tình nguyện, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học của thanh niên vào thực tiễn, gắn vai trò của tổ chức Đoàn với việc xây dựng xã hội học tập, đào tạo định hướng và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Để tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò của mình, theo anh vấn đề gì cần quan tâm, tháo gỡ?

Theo tôi,  trước hết cần quan tâm đến quyền lợi sát thực cho thanh niên. Đó là, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Bởi, thanh niên là “rường cột” của đất nước, là lực lượng lao động chính của xã hội. Tuy nhiên, hiện nay một số lượng lớn thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, chưa phát huy hết sức trẻ của mình. Ở nhiều địa phương, lực lượng lao động trẻ chưa qua đào tạo nghề chiếm tỷ lệ cao nên gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Điều này ảnh hướng không nhỏ đến công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn.

 Kỳ vọng của anh đối với Đại hội Đoàn toàn quốc lần này là gì?

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam; là đại hội của khát vọng trẻ dựng xây đất nước. Hy vọng, đại hội sẽ xây dựng được một chương trình hành động hợp lý, khả thi cao để nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, cổ vũ thanh niên thi đua học tập rèn luyện lao động sáng tạo xung kích tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng tôi cũng kỳ vọng đại hội bầu được một BCH đủ sức, đủ tài để lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước lên tầm cao mới, bắt nhịp với xu thế phát triển, hội nhập của đất nước

PV: Xin cảm ơn anh!

Hải Thuận (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP