13/08/2012 - 05:50

Khát vọng được cống hiến trí tuệ, tài năng, sức trẻ

TTH - Phát huy truyền thống quê hương, có chí tiến thủ và khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tình nguyện vì cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Nhiệm kỳ 2007-2012, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác và hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Công tác giáo dục của Đoàn từng bước đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin, tinh thần yêu nước và ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Đặc biệt, cuộc vận động “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế học tập và làm theo lời Bác” được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức sáng tạo, có ý nghĩa sâu sắc, tác động tích cực đến nhận thức tư tưởng, tình cảm và lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Toàn Đoàn đã triển khai nội dung sinh hoạt theo chủ điểm “5 điều Bác Hồ dạy thanh niên”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh được chú trọng, các tổ chức cơ sở Đoàn không ngừng được củng cố, kiện toàn, chất lượng đoàn viên được nâng lên, tỷ lệ thanh niên được kết nạp vào Đoàn tăng 15%.

 

Phong trào thanh niên tình nguyện - dấu ấn của tuổi trẻ toàn tỉnh.    Ảnh: Bá Trí

 

Điểm nổi bật là công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm được duy trì và phát triển, các tổ chức hội ngành nghề được hình thành, góp phần tập hợp nhiều thành phần thanh niên trong xã hội. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tiến hành chủ động, kịp thời. Toàn Đoàn đã giới thiệu gần 15 ngàn đoàn viên ưu tú và đã có 7.708 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

Đáng chú ý, phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” từng bước đi vào thực tiễn đời sống thanh niên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Phong trào thanh niên tình nguyện thực sự là điểm nhấn của tuổi trẻ, nhiều hoạt động tình nguyện được tổ chức đều khắp trên nhiều lĩnh vực, hướng vào chiều sâu, gắn với hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết, cấp bách của xã hội tại địa phương. Phong trào tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, với hàng trăm điển hình thanh niên tiến tiến đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã hướng đến chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên trong học tập, học nghề gắn với việc làm.

 

Nhiệm kỳ 2012 - 2017 là giai đoạn có ý nghĩa sâu sắc đối với tuổi trẻ tỉnh nhà. Đây là thời kỳ mà Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm khoa học, công nghệ của cả nước, đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đó là điều kiện và tiền đề quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ phát triển mới của quê hương.

 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn không ngừng nỗ lực với một quyết tâm và tinh thần hành động của tuổi trẻ trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đề ra. Tập trung tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ mới với trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong thanh niên công chức - viên chức, thanh niên thành thị, sinh viên; xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn. Duy trì và phát triển phong trào tình nguyện nhằm phát huy ý thức trách nhiệm của các tầng lớp thanh niên đối với cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh và đảm bảo an sinh xã hội.

 

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức các phong trào thanh niên, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh cũng như mỗi địa phương, đơn vị, đồng thời phải gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của các thành phần thanh thiếu niên.

 

Đại hội XIV của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế là dịp để thanh niên phát huy vai trò, tinh thần xung kích, nhiệt huyết và khát vọng được cống hiến trí tuệ, tài năng, sức trẻ đối với sự nghiệp xây dựng quê hương. Với ý chí, quyết tâm và tinh thần hành động của tuổi trẻ, thanh niên Thừa Thiên Huế phấn đấu xứng đáng là lực lượng xung kích xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế phát triển bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nguyễn Quang Tuấn

 

TUV, UV BCH TW Đoàn Bí thư Tỉnh đoàn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP