Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

11/03/2016 - 06:52

Khen thưởng phải bảo đảm kịp thời, tránh hình thức

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác thi đua khen thưởng năm 2016 cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước, từng Bộ, ngành, địa phương, tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động thiết thực, hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phát huy tính tích cực của cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt.

Đồng thời nâng cao chất lượng khen thưởng, bám sát các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng trong việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời. Cùng với việc làm tốt công tác khen thưởng cống hiến theo quy định của pháp luật, cần tăng tỷ lệ khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất và người lao động trực tiếp. Việc khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, tránh hình thức.

Bên cạnh đó tập trung thực hiện, giải quyết dứt điểm khen thưởng kháng chiến: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến. Thủ tướng đồng ý chủ trương tiến hành các thủ tục xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng cho ”Đội quân tóc dài”, giao Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan làm thủ tục trình xét theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Để các phong trào thi đua thực sự phát huy tác động, ảnh hưởng sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cần có sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể để cơ quan, tổ chức thuộc quyền làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị. Các địa phương kiện toàn bộ máy nâng cao chất lượng cán bộ về thi đua khen thưởng. Thực hiện thống nhất việc giao Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP