Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

20/02/2020 - 18:00

Khi cấp ủy thực sự vào cuộc

TTH - Nâng cao thu nhập, đời sống vật chất cho người dân là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) của các cấp ủy Đảng trên địa bàn Quảng Điền.

Trung tâm xã Quảng Lợi ngày càng khang trang

Lấy dân làm gốc 

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, ông Nguyễn Tường thông tin, Quảng Lợi là một trong những địa phương khó khăn nhất huyện, song đến nay, có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Kết quả đó có được là nhờ việc thực hiện chủ trương, quan điểm “lấy dân làm gốc” của Đảng ủy.

Từ tuyên truyền, vận động, tạo niềm tin của các cấp ủy Đảng, người dân hiến gần 30.000m2 đất, hàng ngàn cây trồng, tháo dỡ tường rào, công trình phụ... để xây dựng các công trình. Sau 10 năm xây dựng NTM, địa phương đã bê tông, cứng hóa gần 10km đường đường làng, ngõ xóm; 14,3km đường liên thôn, đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cũng từ hiến đất, tham gia ngày công của người dân, các công trình công cộng, nhà văn hóa tại các thôn được xây dựng cơ bản hoàn thiện.

Ông Tường cho rằng, thành quả trên phải kể đến vai trò của các cấp ủy Đảng luôn bám địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động với phương châm “mưa dầm thấm sâu”; từ đó người dân nhận thức rõ mục tiêu nên tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM. Trước khi triển khai xây dựng các công trình, các cấp ủy tổ chức các cuộc “trưng cầu dân ý” nhằm tạo sự đồng thuận. Hầu hết các công trình đều có sự tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, hiến cây và tham gia giám sát chất lượng của Nhân dân.

Quan điểm của Đảng ủy xã Quảng Lợi là không xem trọng, hay nhẹ bất cứ tiêu chí nào; tuy nhiên vẫn xác định tiêu chí thu nhập là “then chốt”. Đảng ủy xác định, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, địa phương tập trung khai thác tiềm năng kinh tế trang trại, gia trại trên vùng rú cát.

Đến nay, Quảng Lợi có 45 trang trại tổng hợp, chăn nuôi lợn, gà... doanh thu bình quân mỗi trang trại 800 triệu đồng/năm và hàng trăm mô hình chăn nuôi gia trại. Đầu tư khai thác ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch đầm phá Tam Giang là hướng đi mới được Đảng ủy tập trung chỉ đạo khai thác, bước đầu mang lại hiệu quả. Doanh thu từ các lĩnh vực này trong năm 2019 ước đạt 104 tỷ đồng, tăng 73,5% so với cách đây 5 năm.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Điền, ông Phan Cảnh Dư đánh giá, không chỉ Quảng Lợi, hầu hết các địa phương trong huyện thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM đều thể hiện vai trò tích cực của các cấp ủy Đảng trong quá trình định hướng, chỉ đạo. Các cấp ủy đã chủ động bám sát địa bàn, các tiêu chí NTM để lãnh đạo xây dựng các công trình, mô hình sản xuất, các thiết chế văn hóa… phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. Đến nay, Quảng Điền đã có 8/10 xã đạt chuẩn NTM; chỉ còn hai xã: Quảng Thái, Quảng Ngạn đạt 17/19 tiêu chí.

Ngoài đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện, Huyện ủy Quảng Điền xác định mục tiêu phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong tiến trình xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, Huyện ủy tổ chức họp bàn, đưa ra các giải pháp, định hướng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban ngành tổ chức thực hiện.

Bám sát nhu cầu thực tiễn và định hướng của Huyện ủy Quảng Điền, các địa phương, ban ngành huy động nguồn vốn Nhà nước, vốn chương trình NTM để xây dựng 97 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Các địa phương chuyển đổi hàng trăm ha lúa hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản, cá chình, trồng rau màu, trồng sen, cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng trở lên/ha. Nhiều địa phương đã hình thành vùng trồng lúa chất lượng với diện tích hơn 1.800 ha, chiếm gần một nửa diện tích toàn huyện. Một số hợp tác xã, trang trại liên kết với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất cánh đồng lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Phát triển nông nghiệp gắn với ngành nghề nông thôn là định hướng của Huyện ủy Quảng Điền, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương. Huyện ủy yêu cầu các địa phương, ban ngành xây dựng các nghề, làng nghề; trong đó một số nghề, làng nghề truyền thống đã được tỉnh công nhận, như mây tre đan Bao La, Thủy Lập, bún Ô Sa, chế biến nước mắm Tân Thành. Các địa phương tập trung triển khai các giải pháp, tạo điều kiện cho các làng nghề quảng bá thông tin, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm, thị trường tiêu thụ…Từ đó, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động, có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2019 đạt trên dưới 35 triệu đồng.

Bí thư Huyện Quảng Điền, ông Hoàng Đăng Khoa khẳng định, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy Quảng Điền là lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào giữa năm nay. Huyện ủy đang tập trung hướng dẫn hai xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM tiến hành rà soát lại 19 tiêu chí NTM; đồng thời hỗ trợ thúc đẩy tiến độ xây dựng các tiêu chí chưa đạt để hoàn thành hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM vào giữa năm 2020.

Xây dựng NTM gắn với NTM nâng cao đang được Huyện ủy Quảng Điền tập trung chỉ đạo hai xã Quảng Phú, Quảng Thọ triển khai thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020; hướng dẫn hai xã Quảng Vinh, Quảng Phước xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020-2021. Huyện ủy chỉ đạo chọn xây dựng NTM kiểu mẫu đối với 5 thôn: Khuôn Phò Đông (Quảng Phước), Đông Xuyên (Quảng An), Đồng Bào (Quảng Vinh), Tân Thành (Quảng Công), Thành Trung (Quảng Thành).

Bài, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP