Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

06/09/2016 - 06:01

Khi sức mạnh các đoàn thể được phát huy

TTH - Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn thể phát huy sức mạnh nhằm thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao là vấn đề được Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đặc biệt quan tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Bảo hiểm xã hội Huyện Phú Vang nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi đoàn BHXH tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên và cơ quan phát động, như tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện; xung kích trong đội tự vệ của đơn vị, là thành phần nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động xã hội, từ thiện như thăm và tặng quần áo, sách vở cho học sinh Trường tiểu học A Ngo, A Lưới, tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo xã Quảng Thành, Quảng Điền...

Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn BHXH phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị công chức viên chức (CCVC) hàng năm nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, CCVC tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng cơ quan văn hóa. Đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Công đoàn còn phối hợp cùng chính quyền thường xuyên chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải tiến điều kiện làm việc cho cán bộ, CCVC; mỗi năm tổ chức 2 - 3 đoàn tham quan du dịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước; kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, CCVC và gia đình khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, tích cực hưởng ứng các phong trào công đoàn, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình…

Đảng ủy BHXH Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đoàn thể vận động đoàn viên tham gia hoạt động xã hội, như hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; góp “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, đóng góp xây dựng “Quỹ tình nghĩa”, “Quỹ khuyến học”… góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị.

Kết quả thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ở Thừa Thiên Huế các năm gần đây đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao từ 3-7% với số thu năm sau cao hơn năm trước. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng. Đặc biệt, từ sau khi có Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã được BHXH tỉnh chú trọng, đạt kết quả tốt. Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, nhiều doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, một bộ phận người lao động tự do, nông dân, ngư dân mức sống còn thấp nhưng với tỷ lệ hơn 81,08% dân số của tỉnh tham gia BHYT là một minh chứng khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và có sự đóng góp quan trọng của BHXH tỉnh với sự hoạt động có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ.  

Phát huy sức mạnh các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, Đảng bộ BHXH tỉnh đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của ban chấp hành các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Mặt khác, hướng dẫn cho các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu quần chúng tích cực cho Đảng để tổ chức Đảng có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Được biết, chỉ riêng tổ chức Đoàn, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu và kết quả có 11 đoàn viên thanh niên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP