26/06/2015 - 18:30

Kho bạc Nhà nước lắng nghe ý kiến của các đơn vị giao dịch

TTH - Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hội nghị các đơn vị giao dịch 2015 do Kho bạc Nhà nước tổ chức sáng 26/6 đã ghi nhận nhiều ý kiến, phản hồi về công tác giao dịch, các chính sách chế độ, những quy định bất hợp lý, lạc hậu, quy trình giao dịch, thái độ giao tiếp, hồ sơ chứng từ bất hợp lý để từ đó tìm cách tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn. Đa số các ý kiến, thắc mắc, góp ý đều được tiếp thu, giải thích thấu đáo.

Hội nghị còn nghe phổ biến một số quy trình nghiệp vụ, chính sách, chế độ liên quan đến kiểm soát chi kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư, kinh phí chương trình mục tiêu ODA, kiểm soát chi phí thường xuyên, phổ biến về thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính...

Kho bạc Nhà nước tỉnh hiện có 1.634 đơn vị giao dịch về kinh phí thường xuyên, 1.061 đơn vị giao dịch về đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh. Khối lượng giao dịch hàng ngày khá lớn, với 70.000 giao dịch.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP