28/09/2015 - 18:11

Kho bạc Nhà nước tỉnh cơ cấu lại tổ chức

TTH - Chiều 28/9, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị công bố hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới và điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng, kho bạc nhà nước huyện.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ được quy định trước đây, nét mới trong chức năng, nhiệm vụ vừa được Chính phủ quy định đối với ngành kho bạc Nhà nước là tổ chức thực hiện tổng kế toán Nhà nước và thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mới, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiến hành cơ cấu lại bộ máy và tổ chức các phòng ban trực thuộc, các kho bạc huyện, thị xã. Theo đó, có 10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm mới. Cơ cấu bộ máy của Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng được tinh giản, rút gọn còn 7 phòng, giảm 2 phòng so với trước đây. Các kho bạc huyện, thị xã cũng giảm 1 tổ công tác chuyên môn, từ 3 tổ xuống còn 2 tổ.
Từ 1/10, bộ máy của Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện, thị xã sẽ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mới.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP