25/12/2017 - 21:32

Khối lượng thực hiện nguồn vốn ODA đạt 1.720 tỷ đồng

TTH - Năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 14 dự án từ nguồn vốn ODA do địa phương quản lý tiếp tục thực hiện. Theo đó, khối lượng thực hiện cả năm ước đạt 1.720 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch, bằng 156,4% so với thực hiện năm 2016.

 Đáng chú ý là các dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA 2), Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu… đạt tiến độ khá tốt. Riêng dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế đạt tiến độ giải ngân chưa cao.

Ngoài ra, một số dự án khác như: Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm do KOICA tài trợ đang lấy ý kiến lần cuối để trình phê duyệt Quy hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án thí điểm phố đi bộ dọc sông Hương; dự án Phát triển đô thị loại 2 (đô thị xanh), có tổng mức đầu tư 70,5 triệu USD đã đàm phán, đang hoàn thiện các thủ tục để ký Hiệp định vay với ADB... nên chưa triển khai thực tế, do đó tiến độ giải ngân chưa cao.

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP