02/12/2015 - 18:28

Khối thi đua 2 các cơ quan Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2016

TTH - Sáng 2/12, Khối thi đua 2 các cơ quan Đảng gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khối năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Năm qua, các đơn vị trong toàn khối đã đề ra nhiều kế hoạch với quyết tâm cao nhất để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác xây dựng Đảng; tích cực hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội từ thiện; tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng...

Trên cơ sở đã đạt được, năm 2016, Khối thi đua 2 các cơ quan Đảng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiểm tra, giám sát; phối hợp đạt thành tích cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP