06/12/2016 - 21:40

Khối thi đua các Cơ quan Đảng: Đổi mới hình thức thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao

TTH - Chiều 6/12, Khối thi đua các Cơ quan Đảng tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm qua, các đơn vị trong khối gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các Cơ quạn tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 2017, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; thi đua, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về học Bác; thực hiện hiệu quả Đề án xác định vị trí có việc làm trong khối các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy; cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCC – VC; đổi mới hình thức thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP