10/03/2016 - 19:02

Khối thi đua các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua

TTH - Chiều 10/3, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Trên cơ sở thảo luận, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị cùng nhau quyết tâm thực hiện có hiệu quả 6 nội dung quan trọng. Đó là, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm; thi đua thực hành tiết kiệm; xây dựng chi, đảng bộ, cơ quan, tổ chức “Trong sạch, vững mạnh”; tổ chức nghiêm Luật Thi đua khen thưởng...

Khối thi đua có 10 đơn vị bao gồm các Ban của Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy và Báo Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Đảng ủy Khối các Cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

PHONG ANH

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP