19/01/2017 - 19:35

Khối thi đua các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2017

TTH - Nội dung giao ước thi đua được cụ thể hóa nhằm phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Tại lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017 được tổ chức sáng 19/1, Khối thi đua các cơ quan Đảng gồm 10 đơn vị cùng ký kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị,  góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 của tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm; xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nội dung giao ước thi đua được cụ thể hóa nhằm phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP