08/12/2017 - 21:54

Khối thi đua các cơ quan Đảng phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2018

TTH - Sáu nhiệm vụ, giải pháp thi đua năm 2018 được lãnh đạo Khối thi đua các Cơ quan Đảng xác định để nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Nội dung được thống nhất tại hội nghị tổng kết công tác thi đua các Cơ quan Đảng năm 2017 tổ chức chiều 8/12.

Trong đó, chú trọng đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt cải cách hành chính; chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức các hoạt động xã hội, tình nghĩa...

Năm qua, Khối thi đua các Cơ quan Đảng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đề án “Đổi mới phong cách, phương pháp và lề lối làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy”; Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai đề án “Xây dựng cốt cán phong trào trong tôn giáo”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò tham mưu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; Báo Thừa Thiên Huế cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP