Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

04/12/2018 - 16:20

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội hoàn thành tốt 6 chỉ tiêu thi đua năm 2018

TTH.VN - Chiều 4/12, Khối thi đua Văn hoá - Xã hội tổ chức triển khai công tác thi đua năm 2019; thống nhất đề xuất Sở Văn hoá & Thể thao, Sở Thông tin & Truyền thông được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh & Xã hội được đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen.

Các thành viên Khối thi đua Văn hóa - Xã hội thảo luận về công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ đầu năm 2018 các đơn vị trong khối thi đua Văn hoá - Xã hội đã tích cực triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có chất lượng và hiệu quả cao. Cơ bản hoàn thành 06 chỉ tiêu thi đua: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh cải cách hành chính; chấp hành và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường công tác an ninh - quốc phòng; tiết kiệm, chống lãng phí và tệ nạn xã hội; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Cùng với đó, các đơn vị trong khối đã tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; hưởng ứng các phong trào thi đua do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các đoàn thể phát động; tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất và khen thưởng theo chuyên đề, đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục.

Năm 2019, Khối thi đua Văn hoá - Xã hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua khen thưởng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương phát động.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP