Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

04/12/2021 - 15:39

Khối tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2022

TTH.VN - Ngày 4/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Tổng hợp năm 2022.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm phát biểu tại hội nghị 

Năm 2021, Khối thi đua Tổng hợp đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình thực tiễn của ngành; việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với phong trào thi đua của các thành viên trong khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Khối.

Năm 2021, toàn Khối đã có 1 đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 đơn vị nhận Bằng khen cấp Bộ, 3 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh;  ngoài ra có 5 đơn vị nhận được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên của các đơn vị nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của Thủ tướng, các bộ, ngành trung ương và của tỉnh.

Nổi bật là Cục Thuế tỉnh đã thu hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh đã được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao là 5.591,8 tỷ đồng. Ước thực hiện thu nộp NSNN năm 2021 là 8.841 tỷ đồng, ước đạt 158% so với dự toán Bộ Tài chính và nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 2% so cùng kỳ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ đề ra trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư với những kết quả nổi bật phối hợp các sở, ban ngành khối kinh tế xây dựng các cơ chế, chính sách, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển góp phần phát triển các ngành kinh tế theo kế hoạch đã đề ra...

Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Khối Thi đua Tổng hợp sẽ  thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng thời, tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả và chất lượng các nội dung kế hoạch công tác thi đua của Khối đề ra năm 2022, chú trọng phát động các phong trào thi đua cụ thể gắn với từng đơn vị. Chú trọng chăm lo việc phát triển nhân rộng điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua, với mục tiêu mỗi sở, ban ngành đều có gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của đơn vị mình.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP