31/10/2015 - 15:42

Không để lợi dụng chính sách mở cửa để gian lận thương mại

TTH.VN - Các Bộ, ngành, địa phương tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các qui định của pháp luật, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, không để các đối tượng lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tại cuộc họp sơ kết công tác quý III năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chuyển biến mạnh mẽ và đi vào thực chất,  Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và người dân về tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai, minh bạch kết quả điều tra, xử lý vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những đối tượng vi phạm pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cán bộ, công chức trong công tác này, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy nhanh quá trình xã hội hóa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, huy động thêm nhiều nguồn lực cho công tác này, nhất là trong việc đầu tư thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để tăng cường năng lực kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại hàng cấm, hàng độc hại từ nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chống thất thu thuế.

Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề, Chỉ thị, Công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc đấu tranh, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian qua như: cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chống buôn lậu thuốc lá, xăng dầu..; đúc kết, nhận diện các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả, kịp thời.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, xác định, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, đảm bảo triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Văn phòng Chính phủ tích cực theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động trong việc thu thập, xử lý thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng để tham mưu, trình Trưởng Ban có ý kiến chỉ đạo kịp thời, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng được dư luận chú ý.

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP