20/09/2021 - 17:19

Không để tổ chức múa lân tập trung đông người trong dịp Tết Trung thu

TTH.VN - Ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn gửi UBND cấp huyện về việc tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát hoạt động múa lân.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Đặc biệt, thực hiện Thông báo số 146/TB-BCĐ ngày 4/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh về tiếp tục thực hiện một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là quy định hạn chế tập trung đông người. Tuyệt đối không để người dân tổ chức hoạt động múa lân tập trung đông người trong dịp Tết Trung thu.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP