05/10/2018 - 21:09

Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh “nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”.

Đối với CBCCVC, người lao động (kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; có hưởng lương từ ngân sách nhà nước) gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong các công việc của gia đình và xã hội.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP. Huế và thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội triển khai nghiêm túc chỉ thị này.

PV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP