12/11/2015 - 09:30

Khuyến học đi vào cuộc sống

TTH -
Mặc dù gặp khó khăn nhưng hoạt động của hệ thống khuyến học tỉnh trong năm 2015 đã vận hành với nhiều kết quả đáng mừng. Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết.

Một buổi làm việc của Hội Khuyến học tỉnh tại Quảng Điền

Gần một năm qua, các hội khuyến học trên toàn tỉnh tiếp tục được củng cố. Một số nơi phát triển thêm chi hội, ban khuyến học ở thôn, bản, cụm dân cư, tổ dân phố. Trong các dòng họ và một số cơ quan, trường học, phong trào khuyến học ngày càng được cộng đồng tiếp sức để phát huy vai trò tích cực. Nổi lên là Huyện hội A Lưới tăng thêm 150 chi hội, ban khuyến học. Huyện hội Quảng Điền xây dựng được nhiều điển hình tốt, như thị trấn Sịa tăng 1 chi hội tổ dân phố và 7 ban khuyến học dòng họ, xã Quảng Vinh có tổ chức hội ở 14/14 thôn, 3/3 trường học, 24/66 ban khuyến học dòng họ hoạt động có hiệu quả. Huyện hội Phú Lộc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các ban khuyến học dòng họ, nổi bật là Ban khuyến học họ Nguyễn Văn (thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn), Ban khuyến học họ Đoàn (xã Vinh Mỹ). Một số đơn vị quan tâm hơn việc kết nạp hội viên mới, gắn với phát thẻ hội viên. Hội Khuyến học huyện Quảng Điền tăng 100 người, Hội Khuyến học A Lưới cũng tập trung nhiều cố gắng cho công tác này nên số lượng hội viên tăng nhanh…

Ông Nguyễn Văn Mễ cho biết, do một số khó khăn khách quan, việc khởi động có phần chậm, nhưng các cấp hội nỗ lực triển khai đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” nên cuộc vận động này thu được một số kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Tỉnh hội chủ động chỉ đạo các cấp hội ở huyện và cơ sở chủ động triển khai việc quán triệt, khảo sát và chọn lựa các đối tượng xây dựng mô hình thí điểm trong lúc chờ tỉnh phê duyệt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020… nên phong trào không bị gián đoạn. Hội đã tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh với hơn 70 người tham dự; tổ chức 8 lớp tập huấn cho 173 cán bộ cấp huyện và cấp xã. Các huyện, thị xã và TP Huế cũng đã cơ bản hoàn thành việc phổ biến các văn bản chỉ đạo cho gần 500 người thuộc đội ngũ cốt cán cấp xã. Riêng Hương Thủy, ngoài việc mở lớp tập huấn cho hơn 70 cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã, còn triệu tập lớp thứ hai cho gần 300 cán bộ thôn, cụm dân cư, tổ dân phố. Bên cạnh đó, Tỉnh hội đã chủ trì biên soạn, tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo và quyết định in 4500 cuốn tài liệu tuyên truyền về xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời, phân bổ về các huyện, thị, thành phố để phát hành tận thôn, bản, tổ dân phố.
Tỉnh hội đã lấy ý kiến về dự thảo các bộ tiêu chí xét công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh. Đã chọn Quảng Điền và Phú Lộc làm điểm tại 4 xã là Lộc Bổn, Vinh Hưng (Phú Lộc) và Quảng Vinh, thị trấn Sịa (Quảng Điền) và 8 thôn, 24 gia đình, 8 dòng họ (mỗi xã chọn hai thôn, mỗi thôn chọn 1 dòng họ và 3 gia đình) để phát động đăng ký phấn đấu để đạt các tiêu chí theo quy định đối với từng danh hiệu. Các huyện, thị xã còn lại và TP Huế cũng đều chọn 2 đơn vị cấp xã, phường làm điểm để chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm ở 28 thôn, 28 dòng họ, 84 gia đình. Tính chung đã có 36 thôn, 36 dòng họ, 108 gia đình được chọn ở hai huyện điểm và 7 đơn vị...
Theo thống kê chưa đầy dủ của 6/9 huyện, thị xã và thành phố Huế đến 30/6/2015 thì số liệu lũy kế số gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình hiếu học là 12.887 hộ, đã bình xét công nhận đạt 10.336 hộ; số dòng họ khuyến học đăng ký 340, đã công nhận 216; riêng số cộng đồng khuyến học chỉ có hai huyện Phú Lộc và Quảng Điền báo cáo có 163 thôn, làng, cụm dân cư, tổ dân phố đăng ký và 142 đơn vị được công nhận.
Điều đáng mừng trong hoạt động khuyến học là các cấp hội đã quan tâm hơn đến việc khuyến khích dạy và học nghề, khuyến khích các tài năng trẻ... Phong trào khuyến học trong các dòng họ có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu với những điển hình tốt, như họ Đoàn, xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc). Họ Nguyễn Văn, thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn tổ chức lễ hội tại từ đường để vinh danh các giáo sư tiến sĩ đầu tiên của dòng họ và các cháu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện...
Tỉnh hội đã tranh thủ thêm nguồn tài trợ của gia đình cố Thượng tướng Cao Văn Khánh, quỹ “Ngày vì người nghèo” vào việc hỗ trợ phương tiện máy tính, tủ sách cho một số trường học và trung tâm học tập cộng đồng, xe đạp cho các cháu vùng sâu, vùng xa. Các huyện, thị và Thành hội Huế cũng huy động được nhiều nguồn tài trợ ở cả trong và ngoài tỉnh, trong đó có các hội đồng hương, các hội viên tài trợ và một số tổ chức quốc tế. Một số đơn vị có số dư ở cấp huyện khá, như Phú Vang, Phú Lộc đạt trên dưới 1 tỉ đồng, Quảng Điền 1.860 triệu đồng, huyện miền núi Nam Đông hơn 300 triệu đồng. Một số xã có số dư trên 200 triệu đồng như Lộc Bổn, Vinh Hưng (Phú Lộc), Phong Hải (Phong Điền), họ Nguyễn Đắc, phường An Đông, TP Huế…
 
Bài, ảnh: PVG
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP