Giáo dục Khuyến học

29/12/2016 - 05:46

Khuyến học, khuyến tài là một chủ trương lớn

TTH - Hoạt động khuyến học, khuyến tài là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Trao bằng khen cho những đơn vị xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài

Qua 20 năm hình thành và phát triển, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài của Thừa Thiên Huế đạt được nhiều thành tích to lớn và thiết thực, góp phần tạo niềm tin trong Nhân dân và giúp mọi người nâng cao ý thức học tập, học tập thường xuyên và học tập suốt đời.

Đến nay, Hội khuyến học phát triển mạnh về tổ chức và hội viên từ tỉnh đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn, khu phố, khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan, trường học với gần 90 nghìn hội viên. Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, thôn ấp, khu phố hiếu học được phát triển rộng khắp. Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trong việc thành lập, xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, tích cực phối hợp với ngành GD&ĐT vận động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Việc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở các cấp hội rất đa dạng, phong phú và đạt kết quả tích cực, góp phần động viên học sinh vượt khó, học giỏi, đặc biệt đã phần nào chia sẻ bớt khó khăn cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cắp sách đến trường, mang lại sự công bằng trong học tập.

Nhờ vậy, nhiều học sinh, sinh viên có nguy cơ bỏ học đã được tiếp tục học tập, tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, nhiều trung tâm học tập cộng đồng; nhà văn hoá, câu lạc bộ ở xã, phường; nhiều thư viện hoặc tủ sách trong các thôn, làng, các phường và thị trấn... đã được xây dựng với sự chung tay, góp sức của Hội Khuyến học tại các địa phương.

Với những kết quả nổi bật đạt được, Hội Khuyến học tỉnh được UBND tỉnh và Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền. Đây là thành quả cần được biểu dương và chúc mừng.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong thời gian tới, Hội Khuyến học cần được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

Trước hết, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, của Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập”.

Thứ hai, Hội Khuyến học các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động giúp mọi người dân hiểu rõ hơn nữa vai trò, vị trí và nội dung hoạt động của Hội Khuyến học, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của hội, góp phần cùng toàn dân xây dựng hội vững mạnh.

Thứ ba, hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cụm dân cư khuyến học..., coi đây là những tế bào, tổ chức quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, mặt trận các cấp, các tổ chức, các lực lượng xã hội, nhất là ngành giáo dục và đào tạo để triển khai có hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

Thứ tư, tiếp tục phát triển quỹ khuyến học ở các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những em bị thiệt thòi trong cuộc sống có điều kiện để học tập; chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng các năng khiếu, tài năng trong thế hệ trẻ.

Với tiền đề là những thành quả đạt được trong 20 năm qua, với tấm lòng nhiệt huyết của tất cả mọi người dân Việt Nam nói chung và người dân Thừa Thiên Huế nói riêng vì thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, chúng ta tin tưởng rằng, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn trong thời gian tới.

Chúng ta cũng cần đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn các cán bộ hưu trí tuy tuổi cao, sức yếu nhưng vì sự phát triển của nền giáo dục tỉnh nhà đã luôn tâm huyết, tận tụy không quản ngày đêm tham gia, đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, và mỗi người, trên cương vị, điều kiện hiện có, nêu gương những người đi trước, chung tay góp sức đẩy mạnh sự nghiệp khuyến học khuyến tài của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn.

Lê Trường Lưu (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP