Giáo dục Khuyến học

01/01/2017 - 06:37

Khuyến học Thừa Thiên Huế và những dấu ấn trong năm 2016

TTH - Năm 2016, công tác khuyến học Thừa Thiên Huế tiếp tục có nhiều phong trào hay và thiết thực, góp phần giữ gìn và khơi dậy truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Nỗ lực và thành quả

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 22/ 4/ 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Liên ngành Hội Khuyến học tỉnh - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, trọng tâm là cách vận dụng các Bộ tiêu chí và quy trình đăng ký, bầu chọn các danh hiệu. Đồng thời, đã thống nhất ban hành văn bản liên tịch để tổ chức từ sự phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh, Sở GD & ĐT với các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Tổ chức bộ máy của các cấp hội được củng cố, kiện toàn sau Đại hội Đảng và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Tỉnh hội đã chỉ đạo các huyện hội Nam Đông, Phú Lộc tổ chức đại hội. Nhiều đơn vị cấp xã cũng tổ chức tốt đại hội. Hiện toàn tỉnh tăng thêm 5 chi hội và 10 ban khuyến học; đưa tổng số tổ chức hội lên 152 hội cấp xã, 1.665 chi hội, 550 ban khuyến học với 91.105 hội viên. Tổ chức hội ở nhiều cộng đồng, dòng họ, đơn vị hoạt động khá hiệu quả, không chỉ trong việc huy động quỹ khuyến học; khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi; giáo viên có nhiều cống hiến; hỗ trợ các em gia đình nghèo hiếu học mà còn có chương trình khuyến học, khuyến tài dài hơi để góp phần bồi dưỡng nhân tài cho dòng họ và quê hương, đất nước. Điển hình là Ban Khuyến học dòng họ Đoàn xã Vinh Mỹ, họ Nguyễn Văn thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn (Phú Lộc ); họ Nguyễn Văn, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng (Phú Vang); Ban Khuyến học làng Lai Trung và họ Văn Đình, xã Quảng Vinh (Quảng Điền ); Chi hội khuyến học Trường tiểu học Lộc Trì (Phú Lộc); Chi hội khuyến học Trường THCS Hương Long (TP. Huế)...

Phối hợp Sở GD & ĐT, Hội Khuyến học tỉnh mở 10 lớp tập huấn cho 326 cốt cán các ngành của tỉnh, huyện và 3.500 cán bộ chủ chốt cấp xã cùng các đơn vị trực thuộc. Hội Khuyến học tỉnh cũng phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tăng lượng thông tin về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông tổ chức cuộc thi viết về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập với hơn 100 tác giả và 135 bài dự thi; kết quả đã chọn trao 2 giải B, 3 giải C, 2 giải khuyến khích. Hội tổ chức phát hành về tận cơ sở 1.500 tài liệu hướng dẫn về các Bộ tiêu chí; qui trình bầu chọn; 500 tờ tin khuyến học; 300 cuốn sách đăng các bài thi vào chung khảo; tổ chức mit tinh trọng thể kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam với các hoạt động trình diễn văn nghệ chào mừng, có gần 600 đại biểu tham dự.

Nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nhằm xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ được Hội Khuyến học Thừa Thiên Huế chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt. Kết quả, đã có 18.374/43.090 gia đình, 132/558 dòng họ đăng ký đạt tiêu chí… Các đơn vị thuộc Thị hội Hương Thủy; xã Quảng Vinh, thị trấn Sịa (Quảng Điền); Vinh Hưng, Lộc Bổn (Phú Lộc); Phong Hòa, Phong Hải (Phong Điền); Hương Giang (Nam Đông), Phú Thượng (Phú Vang) là những đơn vị làm tốt. Hội đã phối hợp củng cố các trung tâm học tập cộng đồng để tiếp tục phổ cập giáo dục và bồi dưỡng cho người lớn tuổi. Sơ bộ ở 5/9 huyện, thị đã mở được 511 lớp với hơn 400 chuyên đề và 31.852 người tham dự. Nổi bật nhất trong năm là Tỉnh hội đã huy động được hơn 2.500 triệu đồng, trao học bổng và trao thưởng 2.362 triệu đồng cho 1.588 học sinh, sinh viên, giáo viên (chưa kể 450 triệu đồng phối hợp với Viettel), các đơn vị cấp huyện và cấp xã vận động được hơn 10 tỉ đồng, trao thưởng và học bổng hơn 50.000 suất, trị giá 6 tỷ đồng, trong đó Phú Lộc, Phú Vang và Quảng Điền là những đơn vị tiêu biểu.

Định hướng năm 2017

Năm 2016, hoạt động khuyến học ở Thừa Thiên Huế có những thuận lợi mới nhờ việc thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách của Đảng thành các quyết định về mặt Nhà nước.

Dù đạt nhiều kết quả đáng mừng nhưng nhìn chung, công tác khuyến học ở Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều tồn tại. Đáng nói nhất là phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị. Những nơi có phong trào yếu thường do biến động nhân sự chủ chốt hoặc cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác hội. Công tác chỉ đạo thực hiện có nơi, có lúc thiếu tập trung; phong trào phát triển không đồng đều; chế độ chỉ đạo điểm, kiểm tra đôn đốc chưa được coi trọng, nhưng những thành quả đạt được là tiền đề quan trọng để tiến lên trong giai đoạn mới. Họat động khuyến học ở Thừa Thiên Huế đã và đang phải đương đầu với không ít khó khăn do biến động nhân sự ở nhiều nơi; nguồn lực huy động bị hạn chế vì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chịu tác động của việc ô nhiễm môi trường và các trận lũ lụt .

Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; chăm lo củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên mới; phối hợp củng cố, phát huy vai trò các trung tâm học tập cộng đồng; huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quỹ khuyến học; sử dụng tốt để khuyến khích học chữ, học nghề; phát huy tài năng trẻ, giáo viên giỏi; đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo đều tay; tổ chức tốt sự phối hợp, thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt, công tác...

Cán bộ, hội viên khuyến học toàn tỉnh phấn đấu nỗ lực không ngừng và luôn mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đõ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm cả trong và ngoài tỉnh.

Nguyễn Văn Mễ

(UV Thường vụ TW Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh)

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP