07/11/2013 - 08:22

Khuyến nông đô thị

TTH - Nông nghiệp gắn với nông thôn và nông dân. Sự ra đời của câu lạc bộ khuyến nông đô thị do thế mang đến cho nhiều người một cảm giác lạ. Tuy nhiên, đó là cái lạ nhưng có lý, khi mà các tỉnh và thành phố đang trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Câu lạc bộ khuyến nông đô thị với tư cách là một tổ chức tự nguyện là cầu nối nhằm trao đổi kinh nghiệm trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với sản xuất của nền nông nghiệp hiện đại.

Đã có 11 tỉnh, thành tham gia CLB Khuyến công đô thị. Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư Thừa Thiên Huế là một trong số ít các thành viên đó. Nhìn vào hoạt động của CLB thấy nổi lên những họat động thiết thực gắn liền với sản xuất nông nghiệp. Đó là tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ; xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; phối hợp tuyên truyền kịp thời những chủ trương, định hướng phát triển của địa phương gắn với giới thiệu những mô hình tiên tiến hiệu quả và phát hành bản tin khuyến nông, nông nghiệp…

Hoạt động của CLB đặc biệt chú trọng và khai thác giá trị đặc thù gắn với đời sống đô thị của hoạt động khuyến công. Có thể nói, đó là việc hướng hoạt động vào các chương trình, mô hình phát triển phù hợp với xu hướng đô thị hóa, toàn cầu hóa và ứng phó với các vấn đề biến đổi khí hậu; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển giữa các thành viên trong hệ thống khuyến nông nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, miền, địa phương.

Tiêu biểu như ở Hà Nội, ngoài triển khai mô hình trình diễn lúa cấy bằng máy, trong năm 2013 này còn có các mô hình trình diễn sản xuất hoa đào chất lượng, trồng cây thanh long ruột đỏ an toàn. Hay như ở Đà Nẵng là việc thực hiện hỗ trợ hầm bảo quản sản phẩm cho tàu khai thác xa bờ, hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác hải sản; trong đó, đáng chú ý là mô hình hỗ trợ phát triển nghề trồng nấm sò, nấm rơm tại xã Hòa Khương (Hòa Vang). Riêng tại Thừa Thiên Huế cũng đã nhiều hoạt động khuyến nông đô thị mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực.

Khi mà vấn đề khuyến nông đô thị được đặt ra thì điều căn bản và cần thiết nhất là phải giúp cho mọi người hiểu rõ sự cần thiết và hoạt động đặc thù của nó so với phần còn lại của khuyến công. Thừa Thiên Huế đang trong quá trình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình đô thị hóa ở Thừa Thiên Huế mạnh mẽ đã làm cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở thành phố, thị xã giảm nhanh, diện tích canh tác trên đầu người ít đi. Vì vậy, việc sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất có hiệu quả, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch là vấn đề cần quan tâm hàng đầu của nông nghiệp Thừa Thiên Huế. Đó được xem là cơ hội cho khuyến nông đô thị ở Thừa Thiên Huế phát huy vai trò và vị thế. Vấn đề là phải biết nhận rõ những đặc thù, qua đó xác định hướng đi với các mô hình phù hợp.

Đình Nam

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP