22/02/2017 - 22:04

Kiểm đếm các công trình kiến trúc Pháp còn lại trên địa bàn TP. Huế

TTH - Ngày 22/2, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện kiểm đếm các công trình kiến trúc Pháp còn lại trên địa bàn TP. Huế.

Theo đó, đối với các công trình đã xác định được cơ quan chủ quản, Sở Xây dựng có văn bản gửi các đơn vị, cá nhân yêu cầu báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan về công trình mình đang quản lý, sử dụng và tiến hành kiểm định chất lượng công trình theo quy định để báo cáo. Đối với các công trình không có cơ quan chủ quản, Sở Xây dựng tổ chức đánh giá, điều tra khảo sát và thực hiện các nội dung liên quan về công trình; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/04/2017.

Khánh Trân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP