Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

24/08/2021 - 14:44

Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, duy trì sự ổn định của nền kinh tế

TTH.VN - Sáng 24/8, sau phần phát biểu khai mạc hội nghị Tỉnh uỷ bất thường để bàn và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025; quán triệt một số văn bản của Trung ương của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu, hội nghị nghe Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ trong một lần kiểm tra các mô hình kinh tế ở Quảng Điền

Đồng bộ các cơ chế, chính sách

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, có 13 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Đó là, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm: 7,5 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 3.500-4.000 USD; vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12-13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025...

Để thực hiện 13 chỉ tiêu và 6 chương trình trọng điểm này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện thể chế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025...

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy, kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh là khoảng 20.342,5 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả, phải tập trung rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án; hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc thực hiện dự án; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Thảo luận tại hội nghị, hầu hết các ý kiến nhất trí với nội dung Tờ trình của Ban Thường vụ trình hội nghị và các báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Nhiều ý kiến khác đề nghị bổ sung, nhấn mạnh thêm một số giải pháp cụ thể hơn nữa trong đẩy mạnh cơ cấu thu, chi ngân sách; chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh chuyển đổi số trong bối cảnh tình hình mới; hình thành quỹ đất sạch để kêu gọi và thu hút đầu tư; rà soát lại quy mô hoạt động của các doanh nghiệp để động viên doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động…

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu đã tiếp thu, giải trình và làm rõ hơn những vấn đề mà các đại biểu quan tâm; đồng thời, giao bộ phận biên tập phối hợp với các cơ quan chuyên môn để điều chỉnh hợp lí, bảo đảm tính khả thi.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu chỉ đạo, ngay sau hội nghị, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy để hoàn thiện báo cáo, kế hoạch trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 16 đã đề ra nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với kế hoạch đầu tư công trung hạn; có những giải pháp mang tính đột phá, khả thi và phù hợp với thực tế tình hình hiện nay.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cần lưu ý về các chính sách, biện pháp phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID -19 gây ra. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, tập trung rà soát, ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, có sức lan tỏa cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đúng tiến độ; rà soát tiến độ triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; sớm cụ thể hóa các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thời gian qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu khẳng định, tình hình dịch COVID -19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể để vừa kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, vừa duy trì sự ổn định của nền kinh tế. Lưu ý hạn chế những cuộc họp không cần thiết; chuẩn bị tốt các phương án dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh; xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão, tăng cường kiểm tra các công trình, hồ đập, bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bào sắp đến; chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý nghiêm các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP