Giáo dục Tuyển sinh

08/08/2010 - 15:05

Kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2010-2011

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3470/UBND-TC về việc kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2010-2011.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thực hiện việc thu học phí, các khoản chi phí liên quan của học sinh trong năm học 2010-2011 đúng quy định.

Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện thì việc thu các khoản này phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện; Thủ trưởng các đơn vị không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Tiến hành rà soát, bãi bỏ ngay hoặc kiến nghị cơ quan cơ thẩm quyền bãi bỏ các văn bản huy động đóng góp không đúng quy định.

 Theo thuathienhue.gov.vn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP