Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

24/09/2017 - 17:36

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các dự án thủy điện

TTH - Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình, công tác nghiệm thu và phòng chống lụt bão các dự án thủy điện đang thi công là hoạt động được Sở Công thương triển khai từ ngày 5 đến hết tháng 9/2017.

Tại các nhà máy thủy điện A Lin B2, Rào Trăng 4 (Phong Điền), Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật (Nam Đông), A Lin thượng, A Lin B1 (A Lưới), đoàn đã kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn hồ đập, công tác phòng chống lụt bão cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các dự án đang thi công.

Ngoài ra, sở kiểm tra tình hình vận hành, sản xuất điện, an toàn điện, quản lý an toàn đập và phòng chống lụt bão tại các nhà máy thủy điện đang vận hành như thủy điện A Lưới, Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch, A Roàng và Thượng Lộ.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP