10/04/2019 - 21:04

Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính

TTH - Từ ngày 8-10/4, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, văn hoá giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra đột xuất tại các phường, xã trên địa TP. Huế, TX. Hương Thủy; một số đơn vị đóng trên địa bàn... Tại các điểm đến, đoàn đã tìm hiểu việc chấp hành các nội dung quy định về: Số lượng cán bộ, công chức của đơn vị; thực hiện văn hoá, văn minh công sở; công tác tiếp dân; tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; tinh thần phục vụ, thái độ giao tiếp ứng xử... của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua kiểm tra đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại các đơn vị và đề nghị các đơn vị nhanh chóng khắc phục để phát huy hiệu quả hoạt động.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP