18/07/2016 - 18:50

Kiểm tra, giám sát hoạt động môi trường 33 cơ sở có nguồn thải lớn

TTH - Ngày 18/7, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động môi trường đối với các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

Theo đó, đối tượng kiểm tra, giám sát là các cơ sở, dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có quyết định phê duyệt ĐTM (đánh giá tác động môi trường), đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Trước mắt, sẽ tập trung vào 33 cơ sở có nguồn thải lớn đã được kiểm tra theo Báo cáo hiện trạng các nguồn ô nhiễm do JICA hỗ trợ xây dựng năm 2012 và các nguồn thải lớn được tổng hợp, thống kê từ năm 2012 đến nay; đây là các cơ sở có nguồn thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cao trên địa bàn tỉnh.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP