Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

04/03/2013 - 13:27

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần phòng ngừa những khuyết điểm, vi phạm

TTH -


Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng; chủ động, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên...

Việc sử dụng chung và chia sẻ hạ tầng giữa các doanh nghiệp (DN) viễn thông và truyền hình cáp đã góp phần vào sự thành công của việc ngầm hóa cáp viễn thông, cáp truyền hình và góp phần tạo mỹ quan cho đô thị Huế.

 
Chủ động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng
 
UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, ông Bùi Thanh Hà cho biết: Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ hàng năm và căn cứ vào chương trình KTGS toàn khóa, các cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, tích cực nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng. Yêu cầu đặt ra, nội dung kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng. Đó là điều kiện để kịp thời phát hiện nhân tố mới, nghiêm túc khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Nhờ đó, công tác KTGS, kỷ luật Đảng nâng cao được chất lượng, hiệu quả; góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Để đạt hiệu quả cao nhất, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định về thi hành Điều lệ Đảng, hướng dẫn công tác KTGS, kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm, trọng tâm là học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng công tác KTGS, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 
Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ. Trong đó, tập trung kiểm tra những lĩnh vực, nội dung quan trọng, nhạy cảm, những đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, ngành. Từ năm 2010 đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra 150 trường hợp đảng viên; trong đó, có 87 cấp ủy viên các cấp (chiếm 58% số đảng viên được kiểm tra). Qua đó, kết luận 137 trường hợp có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 65 trường hợp (chiếm 47,45% so với số đảng viên có vi phạm); trong đó, đã thi hành kỷ luật 57 trường hợp, với 35 cấp ủy viên. Đồng thời, UBKT các cấp kiểm tra 43 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Ngăn ngừa những khuyết điểm, vi phạm
 

Mục tiêu đặt ra của UBKT Tỉnh ủy là, từ nay đến năm 2015 không ngừng tăng cường công tác KTGS của Đảng; chủ động tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kết luận các vụ việc nổi cộm trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp và cơ quan giúp việc UBKT đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra...

Qua KTGS của Đảng uỷ xã Phong Mỹ (Phong Điền) cho thấy, tại Chi bộ thôn Đông Thái có hiện tượng đảng viên vi phạm Điều 1, Điều 4, Quy định 115-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Với tinh thần thẳng thắn, cương quyết, Đảng uỷ đã xử lý một trường hợp đảng viên vi phạm bằng hình thức cách chức cấp uỷ viên. Để xảy ra tình trạng trên, ngoài năng lực của một số cấp uỷ, chi bộ còn hạn chế, chưa ngang tầm, thì sự nhiệt tình trong công việc của cán bộ, đảng viên vẫn chưa cao; việc lãnh, chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ thiếu quyết liệt, có khi chưa đồng bộ. Vấn đề cốt lõi, là sự đoàn kết nội bộ chưa cao, có biểu hiện bằng mặt, không bằng lòng, nên dẫn đến sự yếu kém của Đảng uỷ thời gian qua.   
 
Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ cho biết: “Khi được điều động về Phong Mỹ, việc tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ chính là vấn đề cốt lõi. Qua đó, xây dựng một chương trình hành động, giải pháp đồng bộ và cụ thể để tháo gỡ những tồn tại, khó khăn mà lâu nay Phong Mỹ gặp phải. Đảng ủy xã cũng đã mạnh dạn sửa đổi quy chế làm việc, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân; đẩy mạnh phát huy dân chủ, đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, từng bước tạo lòng tin trong nhân dân.
 
Những chuyển biến ở Phong Mỹ thời gian qua thêm một lần nữa khẳng định, công tác KTGS, kỷ luật Đảng đóng góp không nhỏ vào quá trình nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Không chỉ ở Phong Mỹ, từ công tác KTGS, UBKT các cấp còn phát hiện một số cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong tỉnh có những khuyết điểm, cần ngăn chặn kịp thời. Kết quả, năm 2010 đến nay, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 624 tổ chức Đảng, 471 đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng, 289 đảng viên. Trên cơ sở kết luận, UBKT các cấp đã xử lý khiển trách 6 tổ chức Đảng và cảnh cáo 1 tổ chức cơ sở Đảng. Đối với những đảng viên vi phạm, UBKT các cấp đã xử lý khiển trách 174 đảng viên; cảnh cáo 84 đảng viên; cách chức 12 đảng viên khai trừ ra khỏi tổ chức Đảng 19 đảng viên.
 
Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2013 và những năm tiếp theo đối với UBKT các cấp có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Với quyết tâm cao của UBKT từ tỉnh đến cơ sở, sẽ là điều kiện để phát huy tốt hơn vai trò, chức trách, nhiệm vụ của những người làm công tác kiểm tra. Công tác KTGS chính là phương thức hữu hiệu để ngăn ngừa những sai lầm, khuyết điểm, góp phần xây dựng nhân cách của người cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP