Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

13/08/2015 - 17:33

Kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới

TTH - Từ ngày 12-14/8, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí của các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2015 và chuẩn bị đầu tư năm 2016 tại các huyện: Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền.

Nội dung kiểm tra, gồm tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM tại các địa phương; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm 2015. Đồng thời, kiểm tra, khảo sát thực địa các danh mục, hạng mục công trình NTM được đề xuất, chuẩn bị đầu tư năm 2016.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP