Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

23/08/2022 - 14:49

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

TTH.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa ký Quyết định số 1964 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh gồm 29 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân huyện Nam Đông

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.

Ngoài ra, BCĐ còn phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp; tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT. 

Một nhiệm vụ quan trọng khác của BCĐ là xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH và khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và môi trường điện tử... Định kỳ hàng năm, BCĐ thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Theo đó, thành viên BCĐ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực công tác được giao trước Trưởng BCĐ.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP