07/09/2016 - 18:10

Kiện toàn BCĐ Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo Quyết định, ông Lê Chiêm, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia Phó Trưởng ban Thường trực, thay ông Nguyễn Thành Cung.


Ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tham gia Phó Trưởng ban, thay ông Doãn Mậu Diệp.

Ông Đỗ Căn, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia Ủy viên Thường trực, thay ông Mai Quang Phấn.

Ông Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, tham gia Ủy viên, thay ông Bùi Quang Bền.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tham gia Ủy viên, thay ông Trương Minh Tuấn.

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ủy viên, thay ông Trương Chí Trung.

Ông Trần Quốc Dũng, Đại tá, Cục trưởng Cục Chính sách, tham gia Ủy viên, thay ông Trần Văn Minh.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là tổ chức giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013. Cụ thể, chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP