Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

01/11/2019 - 06:30

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Kiện toàn đội ngũ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng

TTH - Thời gian tới, các cấp đảng bộ sẽ tiến hành đại hội để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là dịp để kiện toàn đội ngũ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Điều đặc biệt quan trọng là phải nâng cao chất lượng cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phát biểu khai mạc hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Ảnh: TTXVN

 

Cán bộ là gốc của mọi công việc

Trong lời phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hoá, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của Nhân dân”.

Yêu cầu về tăng cường chất lượng các tổ chức Đảng, nâng cao phẩm chất cán bộ lãnh đạo các tổ chức Đảng một lần nữa được đề cao. Đây được coi là một yếu tố quan trọng để làm nên chất lượng của các tổ chức Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Cán bộ là gốc của mọi công việc.

Trong đội ngũ cán bộ, những cán bộ lãnh đạo chủ chốt là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quan trọng nhất trong bộ máy tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Đây là những cán bộ đứng đầu một đơn vị, một địa phương, một ngành... có trách nhiệm tổ chức thực hiện đường lối, chỉ đạo những cán bộ dưới quyền hoàn thành những công việc được giao phó. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, từ cấp vi mô đến cấp vĩ mô, có những phẩm chất và tài năng đảm đương được vai trò của mình là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời. cần rà soát và loại bỏ kịp thời những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất để bộ máy ngày càng vững mạnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh

Với việc xử lý nghiêm minh, tội phạm sẽ càng tinh vi hơn về tính chất, mang những bộ mặt đa dạng hơn về hình thức biểu hiện và sẽ tìm cách tràn sang những địa bàn mới - nơi vẫn còn những khe hở của luật pháp. Điều này đòi hỏi Đảng phải tăng cường bộ máy kiểm tra, giám sát về tổ chức và tạo cho bộ máy đó cơ chế hoạt động hiệu quả. Đây cũng đang còn là khâu yếu.

Công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá cán bộ còn nhiều thiếu sót, đã để lọt nhiều trường hợp cán bộ không đủ phẩm chất và năng lực. Cùng với việc chống suy thoái đạo đức (từ bên trong) bằng bộ máy tổ chức Đảng từ cơ sở đến Trung ương thông qua cơ chế kiểm tra đánh giá cán bộ thường kỳ và đột xuất, thông qua việc thực hành tốt cơ chế tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng..., thì cần tăng cường những cơ quan độc lập trong việc xem xét đánh giá tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên. Điều cần thiết để đạt hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan này là nâng cao tính độc lập và bảo đảm độ khách quan, chính xác trong đánh giá. Các kết luận phải không bị chi phối bằng các cơ quan quyền lực hoặc những nhân vật có thế lực. Đồng thời, Đảng cũng cần phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng ngụy tạo những giá trị đạo đức của những kẻ đã suy thoái về đạo đức. Cũng có những kẻ không còn đạo đức nhưng lại thích rao giảng về đạo đức, khuyên bảo quần chúng về đạo đức. Những vụ án lớn liên quan đến nhiều vị hôm qua còn giữ quyền cao chức trọng cả về Đảng cả về chính quyền được phanh phui trong thời gian gần đây có thể minh chứng cho điều này. Chính những kẻ đó gây nhiều hậu quả khôn lường khi rao giảng đạo đức.Và cũng chính những kẻ đó làm xói mòn lòng tin của Nhân dân vào Đảng nhiều nhất bằng những tấm gương xấu của mình. Đảng cần phải sớm phát hiện và kiên quyết loại bỏ những phần tử đó. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng cho toàn Đảng và toàn thể nhân dân về đạo đức cao đẹp của người cách mạng. Người cũng chỉ rõ cho chúng ta căn nguyên sâu xa của mọi triệu chứng suy thoái, biến chất về đạo đức nói riêng và các loại suy thoái khác nói chung, đó là chủ nghĩa cá nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu công việc đấu tranh nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân phải được toàn Đảng và mỗi đảng viên tiến hành kiên quyết và bền bỉ. Những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức cách mạng cho mỗi đảng viên được Người vạch ra như những định hướng để Đảng lãnh đạo cũng như cho việc rèn luyện của mỗi cá nhân là: Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây phải đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Những định hướng này cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng và kiên trì thực hiện để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu kiện toàn lại đội ngũ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

TS. Ngô Vương Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP