Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

01/02/2016 - 09:22

Kiện toàn “một cửa”, mở đường cho đầu tư

TTH - Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở các sở, ngành, địa phương đang được triển khai đồng bộ, góp phần tạo môi trường thông thoáng trong các lĩnh vực.

Nhân viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã Hương Thủy hướng dẫn TTHC cho các cá nhân, tổ chức

Cải cách để thu hút đầu tư

Hương Thủy là một thị xã trẻ với nhiều lợi thế về tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Nhằm thu hút đầu tư, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát, đơn giản hóa các TTHC; công khai minh bạch các TTHC trên tất cả các lĩnh vực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa từ thị xã đến các xã, phường. Trong đó, chú ý đến sự phối kết hợp liên hoàn giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC, vì vậy hầu hết hồ sơ của tổ chức, cá nhân được xử lý, giải quyết kịp thời. 

Từ đầu năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 28 quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ nhiều TTHC của các đơn vị, góp phần cải thiện đáng kể về công tác cải cách TTHC, tạo môi trường thông thoáng, kích thích hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Lật từng trang thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thị xã Hương Thủy, anh Ngô Đức Tiến ở xã Thùy Phù, Hương Thủy, người đang giao dịch thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhận xét: “Ngoài việc bố trí cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, ở đây còn công khai minh bạch kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử của thị xã, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc cập nhật, tra cứu thông tin và giám sát việc thực hiện”.

Việc kiểm soát TTHC tại thị xã Hương Thủy đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho tổ chức và cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện cải cách TTHC. Kết quả năm 2015, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã thụ lý 5.518 hồ sơ, đã giải quyết 4.419 hồ sơ (trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 84,76%), phần lớn hồ sơ còn lại đang giải quyết, chưa đến hẹn trả. Ngoài ra, UBND thị xã chỉ đạo 12 xã, phường kiện toàn mô hình một cửa và thống nhất áp dụng việc thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả TTHC của 13 lĩnh vực. Năm 2015, các xã, phường tiếp nhận 44.604 hồ sơ thì đã giải quyết 44.525 hồ sơ (hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,99%). Ông Cao Đình Thuấn, Phó Chánh văn phòng UBND, phụ trách bộ phận một cửa thị xã Hương Thủy khẳng định: Nhờ đẩy mạnh cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nên góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn Hương Thủy. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Hương Thủy đã thu hút 51 công trình, dự án đầu tư với tổng vốn gần 100 tỷ đồng; hơn 410 đơn vị kinh doanh cá thể đăng ký mới với nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng, chủ yếu các lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Tiến hành đồng bộ

Cùng với mục tiêu tăng chỉ số cạnh tranh PCI, các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC, đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp xuống còn 3 ngày làm việc, áp dụng trả ngay kết quả cho doanh nghiệp đối với nhiều thủ tục. Đồng thời, bố trí cán bộ thường xuyên hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC về đăng ký kinh doanh.

Theo chị Lê Thị Hồng Mai, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tích cực hỗ trợ thủ tục 24/24 giờ cho các nhà đầu tư, duy trì vị trí dẫn đầu trên toàn quốc về đăng ký doanh nghiệp qua mạng trực tuyến; hoàn thiện quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần công khai, minh bạch, giải quyết nhanh gọn thủ tục cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện tại, Sở tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện từng Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2016 của tỉnh, góp phần tạo môi trường đầu tư bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Cải thiện các TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực nộp thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh… là vấn đề được các sở, ngành quyết liệt thực hiện. UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác Liên ngành tư vấn chính sách, hỗ trợ pháp lý, nắm bắt các vướng mắc trong cải cách TTHC nhằm kịp thời đề xuất tháo gỡ; đồng thời, cung cấp công khai thông tin liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch kinh tế - xã hội, các chính sách ưu đãi của tỉnh, quy trình TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết… Qua đó, tạo niềm tin trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động điều hành cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm tiền đề cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh một cách hiệu quả, từng bước tạo nên một Thừa Thiên Huế năng động, bền vững trong phát triển và hội nhập.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP