30/07/2018 - 20:23

Kinh doanh karaoke di động không được gây ồn

TTH - Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh karaoke di động.

Để thiết lập trật tự, kỷ cương, đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh karaoke và các hình thức tương tự, giữ gìn môi trường văn hóa công cộng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc triển khai Chỉ thị để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, xử lý việc gây ô nhiễm tiếng ồn theo quy định. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và UBND các huyện, thị xã, TP. Huế thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm pháp luật.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP